Меню
Вашата количка

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Основни понятия

 

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от www.practico.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.practico.bg като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.practico.bg, да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.practico.bg.

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.practico.bg стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между www.practico.bg от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.practico.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.practico.bg електронен магазин, стоки.

 

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на www.practico.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.practico.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от www.practico.bg. При извършване на промени в Общите условия, www.practico.bg се задължава да публикува новите Общи условия в www.practico.bg и да напише датата, на която са актуализирани. www.practico.bg съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 

ПРЕДМЕТ

 

www.practico.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.practico.bg и поръчани от него стоки след регистрация или попълване на данни за поръчка на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

 

www.practico.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

 

www.practico.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 

www.practico.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.practico.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

За да върнете закупена от нас стока, моля посетете следната страница: Връщане на стока

 

ДРУГИ

 

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.